Polityka prywatności

Strona ta wykorzystuje reklamy Google AdSense. Nie masz obowiązku oglądania, ani tym bardziej klikania w wyświetlane na tych stronach reklamy. Google może wykorzystywać pliki cookie oraz przesyłać reklamodawcom informacje dotyczące Twojej wizyty – adres IP, nazwę Twojego dostawcy Internetu, nazwę przeglądarki której używasz oraz niekiedy – informacje o fakcie zainstalowania Flash. Na podstawie w/w danych Google AdSense dopasowuje reklamy tak, by były dla Ciebie bardziej atrakcyjne (dopasowanie wg. regionu oraz względem poprzednio odwiedzonych stron).

Dodatkowo strona może używać plików cookie DART Google DoubleClick. System ten na podstawie Twoich poprzednich wizyt, na różnych stronach tworzy pewien profil zainteresowań i wg. niego dopasowuje reklamy. Nie są śledzone, zapisywane czy też w jakikolwiek sposób przetwarzane dane typu Twój adres IP, e-mail, czy też inne numery (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, itd.). Użytkownik tej witryny może w każdej chwili wyłączyć dopasowanie reklam wg. zainteresowań.

Aby móć korzystać z tej strony musisz zaakceptować wszystkie powyższe punkty, w przeciwnym razie muszę prosić Cię o opuszczenie jej.

Comments are closed.